Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan dengan memenuhi piagam yang telah ditetapkan :

PERKHIDMATANPERKARATEMPOH
Perkhidmatan Pungutan Sampah
Kawasan perumahan & premis perniagaan
Pasar awam

2 kali seminggu
1 kali sehari

Perkhidmatan Pembersihan Kawasan
Jalan protokol, parit & kawasan awam

2 kali sebulan

Kelulusan Bangunan
Permohonan mendirikan bangunan
Setara/pindaan/tambahan & membaiki

2 bulan
2 minggu

Kelulusan Lesen
Lesen perniagaan khas

10 hari

Pengaduan Awam /Maklumbalas / Cadangan
Surat pengesahan penerimaan aduan / maklumbalas / cadangan
Mengambil tindakan terhadap aduan

3 hari
14 hari