Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

SEJARAH PENUBUHAN MAJLIS DAERAH KERIAN

MDK telah ditubuhkan dan diwartakan pada 1 September 1979. Pengisytiharan MDK telah dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Idris Al Mutawakkil Alallahi Shah Ibni Almarhum Sultan Iskandar Shah Kaddasallah pada 5 September 1979. Sebelum penubuhan Majlis Daerah Kerian (MDK), satu pentadbiran di peringkat kerajaan tempatan telah ditubuhkan bagi memainkan fungsi dan peranannya mentadbir dan mengurus pentadbiran di peringkat daerah yang dikenali sebagai Lembaga Bandaran Kerian pada 1 Julai 1975.

PROFIL DAERAH KERIAN

Keluasan Kawasan Pentadbiran

921.47KM

Keluasan Kawasan Operasi

163.66KM

Keluasan Kawasan Kawalan

757.81 KM

Jumlah Penduduk

224,337 Orang

Jumlah Pegangan Cukai Taksiran

34,483 Pegangan

Mukim (8 Mukim)

Nama Mukim : 

  1. Parit Buntar
  2. Bagan Serai
  3. Beriah
  4. Gunong Semanggol
  5. Selinsing
  6. Kuala Kurau
  7. Tanjung Piandang
  8. Bagan Tiang