Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Informasi Terkini

PAMERAN PERTANIAN, HORTIKULTUR DAN AGRO-PELANCONGAN MALAYSIA (MAHA) 2022
ANJURAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN