Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Informasi Terkini

NOTIS SEBUT HARGA KALI KE 6

NOTIS SEBUT HARGA MDK 9/2021, MDK 10/2021, MDK 11/2021, MDK 12/2021, MDK 13/2021, MDK 14/2021

Borang sebut harga

Borang sebut harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermetri dan dimasukkan ke dalam peti tawaran di Kaunter Bersepadu Majlis Daerah Kerian pada 25 Ogos 2021 (Rabu) tidak lewat jam 12.00 tengahari.