Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Logo

Reka Bentuk Bulat
Melambangkan keprihatinan, keikhlasan dan tekad Majlis untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan.
Bunga Padi
Melambangkan Daerah Kerian sebagai Jelapang Padi Negeri Perak Darul Ridzuan.
Objek Di Tengah (Petak Sawah Padi, Ikan Dan Bangunan)
Petak sawah padi melambangkan kegiatan ekonomi yang terbesar di bidang pertanian. Ikan melambangkan kegiatan ekonomi penduduk di persisiran pantai Daerah Kerian. Bangunan melambangkan kegiatan dan perindustrian dalam pekan.
Warna Logo

Biru : Melambangkan muhibbah dan perpaduan
Hijau : Melambangkan kebersihan dan keindahan.
Kuning : Melambangkan raja berpelembagaan.
Merah : Melambangkan undang-undang yang menjadi garis panduan dalam
melaksanakan dasar-dasar kerajaan.