Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Fi Strata

Bil Butiran Bayaran Kadar Bayaran Rujukan
1 Permohonan Semakan Daftar Strata Carian Rasmi RM20/petak Carian dibawah Seksyen 384 KTN
Carian Persendirian RM30/petak
2 Permohonan Pecah Bahagi Bangunan , Bangunan dan Tanah atau Tanah   RM30 bagi tiap-tiap petak tertakluk minima sebanyak RM500 Seksyen 9 Akta Hakmilik Strata 1985
3 Permohonan Kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mengklasifikasikan mana-mana jenis bangunan sebagai bangunan kos rendah   RM50/skim Seksyen 9B Akta Hakmilik Strata 1985
4 Permohonan Sijil Formula unit Syer Permohonan Pertama RM500 Seksyen 10 Akta Hakmilik Strata 1985
Permohonan Pindaan RM1000
5 Deposit Permohonan Blok Sementara   RM500/petak  min 10,000 Seksyen 10 Akta Hakmilik Strata 1985
6 Pendaftaran dan Pengeluaran hakmilik Strata   RM50/petak Seksyen 16 Akta Hakmilik Strata 1985
7 Permohonan Perakuan Penubuhan Perbadanan Pengurusan   RM50/sijil Seksyen 17 Akta Hakmilik Strata 1985
8 Permohonan Perakuan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari   RM50/sijil Seksyen 17A Akta Hakmilik Strata 1985
9 Permohonan untuk pengeluaran hakmilik strata berasingan berkenaan hakmilik strata sementara   RM30/petak min RM500 Seksyen 20B Akta Hakmilik Strata 1985
10 Permohonan untuk memecah petak   RM1000/permohonan Seksyen 28 Akta Hakmilik Strata 1985
11 Permohonan untuk menyatu petak-petak   RM1000/permohonan Seksyen 28 Akta Hakmilik Strata 1985
12 Pemberitahuan Cadangan Penamatan Pecah Bahagi Bangunan yang dipecah Bahagi   RM30/skim Seksyen 57 Akta Hakmilik Strata 1985
13 Bayaran Penyediaan untuk Pindaan Pelan   RM50 bagi tiap-tiap permohonan Bil.3 Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan
14 Cetakan Semula pelan PA(B) kerana terdapat pembetulan   RM50 bagi tiap-tiap permohonan Bil.3 Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bil 3/2006
15 Permohonan Penggantian Semula Sijil Bangunan Kos Rendah   RM100/sijil Seksyen 10(B) Akta Hakmilik Strata 1985
16 Permohonan Penggantian Semula Sijil Perbadanan Pengurusan   RM100/sijil Seksyen 39(2A) Akta Hakmilik Strata 1985
17 Pembetulan di bawah Seksyen 380 Kanun Tanah Negara   RM100/permohonan pembetulan Seksyen 380 Kanun Tanah Negara
Hakcipta Terpelihara © 2021 Majlis Daerah Kerian . Kemaskini : 11/12/23 • Jumlah Pelawat : 21286966